Loader
×
Giỏ hàng

Không tồn tại sản phẩm trong giỏ hàng. Bấm vào đây để bắt đầu mua hàng.

Dịch vụ wifi sự kiện
Dịch vụ của chúng tôi
Wifi Event
Wifi Sự Kiện
Wifi Marketing
Wifi Marketing
Internet Event
Internet Sự Kiện
Các gói dịch vụ
Wifi100

100 users truy cập đồng thời

02 thiết bị AP

01 router cân bằng tải

Quản lý truy cập tập trung

Miễn phí khảo sát, tư vấn

24/24 hỗ trợ kỹ thuật

Wifi100

100 users truy cập đồng thời

02 thiết bị AP

01 router cân bằng tải

Quản lý truy cập tập trung

Miễn phí khảo sát, tư vấn

24/24 hỗ trợ kỹ thuật

Wifi100

100 users truy cập đồng thời

02 thiết bị AP

01 router cân bằng tải

Quản lý truy cập tập trung

Miễn phí khảo sát, tư vấn

24/24 hỗ trợ kỹ thuật

Wifi100

100 users truy cập đồng thời

02 thiết bị AP

01 router cân bằng tải

Quản lý truy cập tập trung

Miễn phí khảo sát, tư vấn

24/24 hỗ trợ kỹ thuật

Dịch vụ của chúng tôi
Commitment
Chuyên nghiệp - Uy tín
Commitment
Ưu đãi cạnh tranh
Commitment
Nhiệt tình - Nhanh chóng