×
Giỏ hàng

Không tồn tại sản phẩm trong giỏ hàng. Bấm vào đây để bắt đầu mua hàng.

Sim 4G Australia và Newzealand
600.000 ₫
500.000 ₫
Chi tiết
 • Dung lượng 8GB tốc độ cao 4G, sau đó tốc độ giảm xuống còn 256kbps và không giới hạn dung lượng.
 • Có 30$ trong tài khoản.
 • Thời gian sử dụng 15 ngày, hết hạn vào lúc 23:59 (GMT+8) ngày thứ 15 kể từ ngày kích hoạt SIM.
 • Nhà mạng: China Unicom
 • Không thể chia sẻ hotpot.
 • Có thể nghe gọi trong nước và quốc tế.
  • Tài khoản có 30 HKD.
  • Nhận cuộc gọi: 0.5 HKD/min
  • Gọi đi ở Aus-NZ: 0.5 HKD/min
  • Nhận tin nhắn miễn phí
  • Gửi tin nhắn ở Aus-NZ: 0.9 HKD/sms
  • Gọi đi quốc tế: 8 HKD/min
  • Không hỗ trợ gửi tin nhắn quốc tế
 • Sử dụng được ngay không cần đăng ký với nhà mạng.
 • Không thể nạp thêm tiền để mua thêm dung lượng và gia hạn thời gian sử dụng.
 • Tốc độ 3G/4G phụ thuộc cơ sở hạ tầng từng quốc gia.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

 • SIM có chức năng tự động kích hoạt.
 • Bạn chỉ cần lắp SIM vào thiết bị sau đó bật Dữ liệu di động (Cellular Data)Chuyển vùng di động (Data Roaming) là có thể sử dụng được ngay.

Trong trường hợp thiết bị của bạn không tự động cập nhật cài đặt, bạn cần phải thiết lập thủ công Điểm truy cập cá nhân (APN) theo chỉ dẫn sau:

ANDROID

Cài đặt (Setting)
Mạng di động (Mobile Network)
Tên Điểm truy cập (Access point name)
Thêm/Add/ +
Tên (Name) nhập WIFI247
APN nhập 3gnet
Lưu (Save)
Chọn cấu hình mạng WIFI247 vừa tạo

IOS

Cài đặt (Setting)
Di động (Cellular)
Tuỳ chọn Dữ liệu Di động (Cellular Data Options)
Mạng Dữ liệu Di động (Cellular Data Network)
Nhập 3gnet vào các mục APN trong Dữ liệu Di động (Cellular Data) và Điểm truy cập cá nhân (Personal)